search
Sök
menu
Meny

Andel skyddad natur

Andelen skyddad yta har inte förändrats under de senaste åren men antalet skyddade områden har ökat, se nyckeltal Skyddad natur. Jämfört med övriga kommuner i Sverige ligger Jönköping i mitten.

Total skyddad natur dividerat med total yta i kommunen. Med skyddad natur avses nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde och biotpskyddsområde.

Andel skyddad natur Utvecklingen går åt rätt håll (%) Datum

0

Sverige

 10,8

2018

1

Jönköping

 3,5

2018

Datakälla: www.kolada.se
Indikator PHU.7.3
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål