search
Sök
menu
Meny

Buller

Bilkö
Foto: Christina Lindqvist

Bullerkällor kan t.ex. vara vägtrafik, tåg, restauranger, fläktar eller andra bullrande verksamheter i samhället. Känsligheten för buller är individuell och buller kan leda till sömnstörningar, stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Buller kan även leda till sämre inlärningsförmåga.

Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid

Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Förskolor och skolor - buller
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Åtgärden är genomförd

Åtgärden är genomförd
Tysta områden - inventering
Åtgärden är genomförd 2015 Stadsbyggnadsnämnden

Åtgärden är påbörjad

Åtgärden är påbörjad
Åtgärdsprogram - omgivningsbuller
Åtgärden är påbörjad 2023 Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Målområde PHU.3
Senast ändrad: 2019-02-18