search
Sök
menu
Meny

Buller

Bilkö
Foto: Christina Lindqvist

Bullerkällor kan t.ex. vara vägtrafik, tåg, restauranger, fläktar eller andra bullrande verksamheter i samhället. Känsligheten för buller är individuell och buller kan leda till sömnstörningar, stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Buller kan även leda till sämre inlärningsförmåga.

Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden är påbörjad

Åtgärden är påbörjad
Förskolor och skolor - buller
Åtgärden är påbörjad Barn- och utbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Boendemiljöer
Åtgärden är påbörjad Stadsbyggnadsnämnden

Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid

Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Offentliga miljöer
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Stadsbyggnadsnämnden

Åtgärden är genomförd

Åtgärden är genomförd
Tysta områden - inventering
Åtgärden är genomförd 2015 Stadsbyggnadsnämnden
Målområde PHU.3
Senast ändrad: 2018-08-03