search
Sök
menu
Meny

Buller

Bilkö
Foto: Christina Lindqvist

Bullerkällor kan t.ex. vara vägtrafik, tåg, restauranger, fläktar eller andra bullrande verksamheter i samhället. Känsligheten för buller är individuell och buller kan leda till sömnstörningar, stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Buller kan även leda till sämre inlärningsförmåga.

Uppdrag Status Slutår Ansvar

Genomfört enligt plan

0

Genomfört enligt plan
Tysta områden - inventering

Genomfört enligt plan

2015

Stadsbyggnadsnämnden

Pågående enligt plan

1

Pågående enligt plan
Åtgärdsprogram - omgivningsbuller

Pågående enligt plan

2023

Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

2

Pågående enligt plan
Hållbar fysisk planering

Pågående enligt plan

Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB

Målområde PHU.3
Senast ändrad: 2019-11-25