search
Sök
menu
Meny

Buller

Bilkö
Foto: Christina Lindqvist

Bullerkällor kan t.ex. vara vägtrafik, tåg, restauranger, fläktar eller andra bullrande verksamheter i samhället. Känsligheten för buller är individuell och buller kan leda till sömnstörningar, stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Buller kan även leda till sämre inlärningsförmåga.

Uppdrag Status Slutår Ansvar

Pågående enligt plan

0

Pågående enligt plan
Åtgärdsprogram - omgivningsbuller

Pågående enligt plan

2023

Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Målområde PHU.3
Senast ändrad: 2021-06-30