search
Sök
menu
Meny

Ökad materialåtervinning och återanvändning

Senast år 2021 ska minst 60 procent av avfallet från hushåll materialåtervinnas eller förberedas för återanvändning.

Det är angeläget att i enlighet med den s.k. avfallstrappan så långt som möjligt återanvända produkter eller återvinna material.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Beteendeförändringar hos invånare är ett mycket svårt och långsiktigt arbete. Plockanalyser av hushållsavfallet visar att endast ca 35 % av restavfallet är rätt sorterat. 2020 gick ca 56 % av avfallet från hushåll till materialåtervinning och återanvändning vilket är en ökning sedan föregående år. Det är dock osäkert om målet kan nås till 2021.

Mål PHU.16.9
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • June Avfall & Miljö AB
Kontakt:
Lokala målområden