search
Sök
menu
Meny

Minskad mängd mat- och restavfall

Mängden mat- och restavfall per person ska minska med 25 procent under 2015-2025.

Det är angläget att i enlighet med den s.k. avfallstappan arbeta med att så långt som möjligt begränsa avfallsmängder och att återanvända och återvinna så mycket som möjligt för att begränsa mängden restavfall. Det matavfall som utgörs av matsvinn är ett speciellt allvarligt resursslöseri med stor klimatpåverkan och det är därför angeläget att minska detta avfallsslag.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Avfallsmängd per invånare

IndikatorPHU.16.8.1
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Mål PHU.16.8
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • June Avfall & Miljö AB
Kontakt:
Lokala målområden