search
Sök
menu
Meny

Materialåtervinning

Skylt återvinningsstation
Foto: Christina Lindqvist

I nyckeltalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Datakälla: Avfall Sverige via Kolada
Indikator PHU.16.9
Senast ändrad: 2020-01-17
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål