search
Sök
menu
Meny

Farligt avfall

Insamlad mängd farligt avfall har under de senaste åren legat relativt stilla. Det är angeläget att mängden farligt avfall som uppstår begränsas men det är viktigt att det farliga avfall som finns samlas in och omhändertas på ett bra sätt.

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Indikator PHU.16.4
Senast ändrad: 2020-03-30
Delansvarig:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål