search
Sök
menu
Meny

Avfall

Skylt återvinningsstation
Foto: Christina Lindqvist

Vi arbetar ständigt för att förbättra avfallshanteringen för att minska avfallsmängden och öka möjligheten till återanvändning och återvinning av olika material samt minska spridningen av oönskade ämnen i vår miljö. Ytterligare mål och åtgärder finns redovisade i Avfallsplanen.

Uppdrag Status Slutår Ansvar

Genomfört enligt plan

0

Genomfört enligt plan
Minska matsvinnet

Genomfört enligt plan

2021

Barn- och utbildningsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Pågående enligt plan

1

Pågående enligt plan
Minska mängden mat- och restavfall

Pågående enligt plan

2025

June Avfall & Miljö AB

Genomfört enligt plan

2

Genomfört enligt plan
Mindre avfallsmängd 2

Genomfört enligt plan

2018

June Avfall & Miljö AB

Genomfört enligt plan

4

Genomfört enligt plan
Samordnad återbruksdistribution - förstudie

Genomfört enligt plan

2018

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Genomfört enligt plan

5

Genomfört enligt plan
Fritidsbanken

Genomfört enligt plan

2019

Bostads AB Vätterhem, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Pågående med avvikelse

8

Pågående med avvikelse
Mer materialåtervinning och återanvändning

Pågående med avvikelse

2021

June Avfall & Miljö AB

Pågående enligt plan

9

Pågående enligt plan
Bättre källsortering hos föreningar

Pågående enligt plan

2020

June Avfall & Miljö AB, Kultur- och fritidsnämnden

Pågående enligt plan

10

Pågående enligt plan
Minska nedskräpningen

Pågående enligt plan

2025

Barn- och utbildningsnämnden, June Avfall & Miljö AB, Tekniska nämnden

Målområde PHU.16
Senast ändrad: 2021-07-16