search
Sök
menu
Meny

Avfall

Skylt återvinningsstation
Foto: Christina Lindqvist

Vi arbetar ständigt för att förbättra avfallshanteringen för att minska avfallsmängden och öka möjligheten till återanvändning och återvinning av olika material samt minska spridningen av oönskade ämnen i vår miljö. Ytterligare mål och åtgärder finns redovisade i Avfallsplanen.

Lokala miljömål

Minskad mängd mat- och restavfall

MålPHU.16.8

Mängden mat- och restavfall per person ska minska med 25 procent under 2015-2025.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Uppdragsstatus:  1 av 2 uppdrag är genomförda

Ökad materialåtervinning och återanvändning

MålPHU.16.9

Senast år 2021 ska minst 60 procent av avfallet från hushåll materialåtervinnas eller förberedas för återanvändning.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås

Minskad nedskräpning

MålPHU.16.10

Från och med år 2020 ska nedskräpning på offentliga platser* minska med minst 5 procent årligen.
*Uppföljning via årliga skräpmätningar fr.o.m. 2019.

Målområde PHU.16
Senast ändrad: 2021-07-16