search
Sök
menu
Meny

Lokala miljömål och nyckeltal

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål, nyckeltal och åtgärder utifrån Program för hållbar utveckling - miljö.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. I Hållbarometern redovisas en lägesbeskrivning som uppdateras minst 2 ggr per år.

Alla delmål

MålPHU.2.3
MålPHU.8.1
MålPHU.13.15
MålPHU.13.27
MålPHU.14.3
MålPHU.6.2
MålPHU.16.10
MålPHU.13.28
Projekt PHU
Senast ändrad: 2021-08-18
Kontakt: