search
Sök
menu
Meny

Lokala miljömål och nyckeltal

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål, nyckeltal och åtgärder utifrån Program för hållbar utveckling - miljö.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder.

53 indikatorer utvecklas positivt

IndikatorPHU.2.2
IndikatorPHU.2.12
IndikatorPHU.7.1
IndikatorPHU.7.4
IndikatorPHU.8.2
IndikatorPHU.9.1
IndikatorPHU.9.5
IndikatorPHU.10.1.1
IndikatorPHU.10.3
IndikatorPHU.10.5
IndikatorPHU.11.1
IndikatorPHU.12.8.1
IndikatorPHU.12.2
IndikatorPHU.12.3
IndikatorPHU.12.20
IndikatorPHU.13.12.1
IndikatorPHU.13.22
IndikatorPHU.14.7
IndikatorPHU.15.2.1
IndikatorPHU.15.5
IndikatorPHU.15.8
IndikatorPHU.15.10
IndikatorPHU.16.3
IndikatorPHU.16.8
IndikatorPHU.16.9
Projekt PHU
Senast ändrad: 2021-12-22
Kontakt: