search
Sök
menu
Meny

Lokala miljömål och nyckeltal

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål, nyckeltal och åtgärder utifrån Program för hållbar utveckling - miljö.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. I Hållbarometern redovisas en lägesbeskrivning som uppdateras minst 2 ggr per år.

38 nyckeltal utvecklas positivt

IndikatorPHU.2.1
IndikatorPHU.2.2
IndikatorPHU.6.2
IndikatorPHU.7.1
IndikatorPHU.8.2
IndikatorPHU.8.3
IndikatorPHU.10.1.1
IndikatorPHU.10.3
IndikatorPHU.10.4
IndikatorPHU.10.5
IndikatorPHU.11.1
IndikatorPHU.12.2
IndikatorPHU.12.3
IndikatorPHU.13.1
IndikatorPHU.13.15
IndikatorPHU.13.22
IndikatorPHU.14.1
IndikatorPHU.15.5
IndikatorPHU.15.8
Projekt PHU
Senast ändrad: 2019-02-28
Kontakt: