search
Sök
menu
Meny

Lokala miljömål och nyckeltal

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål, nyckeltal och åtgärder utifrån Program för hållbar utveckling - miljö.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. I Hållbarometern redovisas en lägesbeskrivning som uppdateras minst 2 ggr per år.

33 uppdrag har ej påbörjats

UppdragPHU.14.13
UppdragPHU.8.20
UppdragPHU.8.21
UppdragPHU.6.2.19
UppdragPHU.1.3.10
UppdragPHU.16.13
UppdragPHU.6.30
UppdragPHU.4.1.12
UppdragPHU.7.25
Projekt PHU
Senast ändrad: 2019-11-26
Kontakt: