search
Sök
menu
Meny

Lokala miljömål och nyckeltal

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål, nyckeltal och åtgärder utifrån Program för hållbar utveckling - miljö.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. I Hållbarometern redovisas en lägesbeskrivning som uppdateras minst 2 ggr per år.

Vår livsmiljö

Klimat

MålområdePHU.1
Målbedömning:  1 av 6 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  22 av 46 åtgärder är genomförda

Luft

MålområdePHU.2
Målbedömning:  2 av 4 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  4 av 12 åtgärder är genomförda

Buller

MålområdePHU.3
Åtgärdsstatus:  1 av 4 åtgärder är genomförda

Friluftsliv

MålområdePHU.4
Målbedömning:  1 av 1 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  9 av 19 åtgärder är genomförda

Giftfri miljö

MålområdePHU.5
Målbedömning:  0 av 3 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  9 av 24 åtgärder är genomförda

Vatten och våtmarker

MålområdePHU.6
Målbedömning:  0 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  12 av 24 åtgärder är genomförda

Djur och växter

MålområdePHU.7
Målbedömning:  1 av 1 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Boende- och stadsutveckling

Stadsutveckling

MålområdePHU.8
Målbedömning:  2 av 3 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  10 av 21 åtgärder är genomförda

Infrastruktur för trafik

MålområdePHU.9
Målbedömning:  0 av 3 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  12 av 27 åtgärder är genomförda

Vatten och avlopp

MålområdePHU.10
Målbedömning:  2 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  5 av 12 åtgärder är genomförda

Risker och sårbarhet

MålområdePHU.11
Åtgärdsstatus:  5 av 6 åtgärder är genomförda

Energi och transporter

Energi

MålområdePHU.12
Målbedömning:  1 av 6 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  12 av 20 åtgärder är genomförda

Transporter

MålområdePHU.13
Målbedömning:  6 av 20 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  11 av 27 åtgärder är genomförda

Produktion och konsumtion

Produktion

MålområdePHU.14
Målbedömning:  1 av 3 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  7 av 10 åtgärder är genomförda

Konsumtion

MålområdePHU.15
Målbedömning:  1 av 2 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  10 av 13 åtgärder är genomförda

Avfall

MålområdePHU.16
Målbedömning:  1 av 5 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  5 av 6 åtgärder är genomförda
Projekt PHU
Senast ändrad: 2019-09-16
Kontakt: