search
Sök
menu
Meny

Lokala miljömål och nyckeltal

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål, nyckeltal och åtgärder utifrån Program för hållbar utveckling - miljö.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. I Hållbarometern redovisas en lägesbeskrivning som uppdateras minst 2 ggr per år.

Vår livsmiljö

Klimat

MålområdePHU.1
Målbedömning:  2 av 12 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  38 av 114 uppdrag är genomförda

Luft

MålområdePHU.2
Målbedömning:  2 av 4 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  2 av 10 uppdrag är genomförda

Buller

MålområdePHU.3
Uppdragsstatus:  1 av 3 uppdrag är genomförda

Friluftsliv

MålområdePHU.4
Målbedömning:  1 av 1 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  11 av 19 uppdrag är genomförda

Giftfri miljö

MålområdePHU.5
Målbedömning:  0 av 2 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  18 av 27 uppdrag är genomförda

Vatten och våtmarker

MålområdePHU.6
Målbedömning:  0 av 2 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  16 av 28 uppdrag är genomförda

Djur och växter

MålområdePHU.7
Målbedömning:  1 av 1 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  2 av 6 uppdrag är genomförda

Boende- och stadsutveckling

Stadsutveckling

MålområdePHU.8
Målbedömning:  2 av 3 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  9 av 21 uppdrag är genomförda

Infrastruktur för trafik

MålområdePHU.9
Målbedömning:  0 av 3 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  9 av 23 uppdrag är genomförda

Vatten och avlopp

MålområdePHU.10
Målbedömning:  1 av 1 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  9 av 12 uppdrag är genomförda

Risker och sårbarhet

MålområdePHU.11
Uppdragsstatus:  5 av 6 uppdrag är genomförda

Energi och transporter

Energi

MålområdePHU.12
Målbedömning:  2 av 10 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  20 av 38 uppdrag är genomförda

Transporter

MålområdePHU.13
Målbedömning:  6 av 26 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  18 av 56 uppdrag är genomförda

Produktion och konsumtion

Produktion

MålområdePHU.14
Målbedömning:  0 av 2 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  9 av 12 uppdrag är genomförda

Konsumtion

MålområdePHU.15
Målbedömning:  1 av 2 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  11 av 17 uppdrag är genomförda

Avfall

MålområdePHU.16
Målbedömning:  0 av 4 delmål är uppfyllda
Uppdragsstatus:  6 av 11 uppdrag är genomförda
Projekt PHU
Senast ändrad: 2020-01-17
Kontakt: