search
Sök
menu
Meny

Vår livsmiljö


Foto: Christina Lindqvist

I det prioriterade området Vår livsmiljö ingår kommunens arbete med t.ex. sjöar och vattendrag, naturvård, luftkvalitet, buller och förorenad mark.
Nedan visas en sammanställning av hur stor andel av nyckeltalen under olika delområden som går åt rätt håll (grönt), åt fel håll (rött) samt är oförändrade (gult). Välj delområde för att komma till nyckeltalen.

Delområden

Klimat

Delmål HMJ.1.1
Trend:  6 av 10 indikatorer har en positiv trend

Luft

Delmål HMJ.1.2
Trend:  2 av 5 indikatorer har en positiv trend

Buller

Delmål HMJ.1.6

Giftfri miljö

Delmål HMJ.1.5

Vatten och våtmarker

Delmål HMJ.1.3
Trend:  1 av 2 indikatorer har en positiv trend

Djur och växter

Delmål HMJ.1.4
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde HMJ.1
Senast ändrad: 2017-04-13