search
Sök
menu
Meny

Energi och transporter


Foto: Christina Lindqvist

I det prioriterade området Energi och transporter ingår kommunens arbete med energieffektivisering i befintlig verksamhet, val av energikällor, energiproduktion, val av fordonsbränslen och fordonsslag samt transportereffektivisering.
Nedan visas en sammanställning av hur stor andel av nyckeltalen under olika delområden som går åt rätt håll (grönt), åt fel håll (rött) samt är oförändrade (gult). Välj delområde för att komma till nyckeltalen.

Delområden

Energi

Delmål HMJ.3.1
Trend:  7 av 16 indikatorer har en positiv trend

Transporter

Delmål HMJ.3.2
Trend:  5 av 13 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde HMJ.3
Senast ändrad: 2017-10-04