search
Sök
menu
Meny

Boende och stadsutveckling


Foto: Christina Lindqvist

I det prioriterade området Boende och stadsutveckling ingår kommunens arbete med fysisk planering, bygg- och anläggning samt kommunikationer ur ett infrastrukturperspektiv, d.v.s. planering och uppbyggnad av vägar, cykelvägar, järnvägar samt kollektivtrafik (användningen av infrastrukturen behandlas inom området Energi och transporter). En annan viktig del av stadens infrastruktur utgörs av vatten- och avloppssystem samt dagvattenhantering. Inom området hanteras även risk- och sårbarhetsfrågor med koppling till miljö.
Nedan visas en sammanställning av hur stor andel av nyckeltalen under olika delområden som går åt rätt håll (grönt), åt fel håll (rött) samt är oförändrade (gult). Välj delområde för att komma till nyckeltalen.

Delområden

Stadsutveckling

Delmål HMJ.2.1
Trend:  2 av 3 indikatorer har en positiv trend

Infrastruktur för trafik

Delmål HMJ.2.2
Trend:  2 av 4 indikatorer har en positiv trend

Vatten-, avlopp- och dagvattensystem

Delmål HMJ.2.3
Trend:  1 av 5 indikatorer har en positiv trend

Risker och sårbarhet

Delmål HMJ.2.4
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde HMJ.2
Senast ändrad: 2017-05-10