search
Sök
menu
Meny

Hur mår Jönköping?

Hur mår Jönköping? är en redovisning av ett antal nyckeltal som valts ut för att beskriva och åskådliggöra hur miljön mår i Jönköpings kommun. Vid trendbedömning har i huvudsak de senaste fem åren beaktats.

Projekt HMJ
Senast ändrad: 2017-05-17
Delansvarig: