search
Sök
menu
Meny

Hur mår Jönköping?

Hur mår Jönköping? är en redovisning av ett antal nyckeltal som valts ut för att beskriva och åskådliggöra hur miljön mår i Jönköpings kommun. Vid trendbedömning har i huvudsak de senaste fem åren beaktats.

35 nyckeltal utvecklas positivt

Indikator HMJ.1.1.2b
Indikator HMJ.1.1.3
Indikator HMJ.1.2.2
Indikator HMJ.1.2.4
Indikator HMJ.1.3.1
Indikator HMJ.1.4.1
Indikator HMJ.2.1.2
Indikator HMJ.2.1.3
Indikator HMJ.2.2.1
Indikator HMJ.2.2.2
Indikator HMJ.2.3.2
Indikator HMJ.3.1.1b
Indikator HMJ.3.1.1
Indikator HMJ.3.1.2b
Indikator HMJ.3.2.3
Indikator HMJ.3.2.4
Indikator HMJ.3.2.12
Indikator HMJ.4.1.1
Indikator HMJ.4.1.4
Indikator HMJ.4.1.1d
Indikator HMJ.4.1.1d
Indikator HMJ.4.2.2
Indikator HMJ.4.2.3
Projekt HMJ
Senast ändrad: 2017-05-17
Delansvarig: