search
Sök
menu
Meny

Hur mår Jönköping?

Hur mår Jönköping? är en redovisning av ett antal nyckeltal som valts ut för att beskriva och åskådliggöra hur miljön mår i Jönköpings kommun. Vid trendbedömning har i huvudsak de senaste fem åren beaktats.

Huvudområden

Vår livsmiljö

Huvudområde HMJ.1
Trend:  10 av 18 indikatorer har en positiv trend

Boende och stadsutveckling

Huvudområde HMJ.2
Trend:  5 av 13 indikatorer har en positiv trend

Energi och transporter

Huvudområde HMJ.3
Trend:  12 av 25 indikatorer har en positiv trend

Produktion och konsumtion

Huvudområde HMJ.4
Trend:  8 av 18 indikatorer har en positiv trend
Projekt HMJ
Senast ändrad: 2017-05-17
Delansvarig: