search
Sök
menu
Meny

Våtmark Bankeryd

Senast 2021 ska en våtmark vara anlagd vid avloppsreningsverket i Bankeryd.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: VA-avdelningen ska anlägga en våtmark vid avloppsreningsverket i Bankeryd. Anläggningen ska vara färdigställd senast 2021. Förberedande arbete behöver göras genom att söka erforderliga tillstånd och genomföra erforderliga upphandlingar.
När anläggningen är färdigbyggd tar det dessutom en tid innan de biologiska processerna som bidrar till utsläppsreduktionen är fullt utvecklade.
Kompetens/organisation: VA-avdelningen
Motivering: Lillån i Bankeryd är belastad av näringsämnen och avloppsreningsverket är en av verksamheterna som bidrar till detta. Våtmarken ska bidra till att minska halterna av näringsämnen, främst ammonium, som släpps ut från avloppsreningsverket till Lillån. Målet med åtgärden är att årsmedelhalten av ammonium ska minska med 25 % i provpunkten efter våtmark jämfört med utsläppt halt från avloppsreningsverket år 2017.
Finansiering: Inom ordinarie verksamhetsbudget.

Kommentar

Projektering av våtmarksanläggningen är avslutad och anläggandet av våtmarksdammarna sker med hjälp av upphandlad entreprenör. Våtmarken beräknas vara i drift 2021.

Uppdrag GM.6.27
Senast ändrad: 2019-12-04
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt: