search
Sök
menu
Meny

Ledningsförnyelse

Senast 2021 ska förnyelse av vatten- och avloppsledningar ha genomförts i områdena Torpa och Bäckalyckan.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: För att bibehålla en förnyelsetakt på 200 år ska vatten- och avloppsledningarna i områdena Torpa pch Bäckalyckan ha förnyats senast 2021. Förnyelsen pågår. Arbeten utförs på Torpa. Planering för Bäckalyckan pågår.
Kompetens/organisation: VA-avdelningen
Motivering: Vatten- och avloppsledningar behöver förnyas och bytas ut. Nya rör och ökad kapacitet minskar bl.a. risken för mark- och källaröversvämningar vid intensiva regn.
Finansiering: Inom ordinarie verksamhetsbudget.

Uppdrag GM.6.26
Senast ändrad: 2019-12-04
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål