search
Sök
menu
Meny

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

För att förhindra oönskade in- och utläckage från avlopps- och vattenledningar är det angeläget att ledningsnätet förnyas i tillräcklig takt. I Program för hållbar utveckling- mijö finns ett mål att förnyelsetakten ska vara högst 200 år vilket motsvarar en förnyelsetakt på 0,5 % av ledningsnätet per år.

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

Indikator GM.6.3
Senast ändrad: 2019-12-13
Ansvarig organisation:
  • Tekniska kontoret
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål