search
Sök
menu
Meny

Rent vatten och sanitet

Illustration; vattenglas

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Vatten och våtmarker

1

Genomfört enligt plan
Landsjön

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

2

Genomfört enligt plan
Lilla Nätaren

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Jönköping Energi AB, Länsstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Nässjö Affärsverk, Nässjö kommun

Vatten och våtmarker

3

Pågående enligt plan
Lillån-Bankeryd

Pågående enligt plan

Vatten och våtmarker

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

4

Genomfört enligt plan
Röttleån

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Jönköping Energi AB, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

5

Genomfört enligt plan
Strukturkalkning – Landsjön

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Hushållningssällskapet, LRF, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

6

Genomfört enligt plan
Dunkehallaån

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

7

Genomfört enligt plan
Storrödning i Ören

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

9

Ej påbörjat
Vätterbäckarna – informationsbroschyr

Ej påbörjat

Vatten och våtmarker

2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

10

Genomfört enligt plan
Vattenförsörjningsplan

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

11

Genomfört enligt plan
Vatten- och avloppsplan

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

12

Genomfört enligt plan
Vättern – informationsmaterial

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2016

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

13

Genomfört enligt plan
Avlopp - fritidshusområden 2

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2017

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

14

Pågående enligt plan
Ledningsförnyelse

Pågående enligt plan

Vatten och avlopp

2021

Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

15

Pågående enligt plan
Våtmark Bankeryd

Pågående enligt plan

Vatten och avlopp

2021

Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

16

Genomfört enligt plan
Inventering – industriområden

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

17

Genomfört enligt plan
Information – golvskurvatten

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Hållbarhetsmål GM.6
Senast ändrad: 2020-02-20