search
Sök
menu
Meny

Rent vatten och sanitet

Illustration; vattenglas

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Vatten och våtmarker

Åtgärden är genomförd
Barnarpasjön
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2016 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Barnarpasjön 2
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Vatten och våtmarker Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Landsjön
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2016 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Lilla Nätaren
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2016 Jönköping Energi AB
Länsstyrelsen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nässjö Affärsverk
Nässjö kommun
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Lillån-Bankeryd
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Vatten och våtmarker Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Röttleån
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2016 Jönköping Energi AB
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Övergödning - Röttleån
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2014 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Strukturkalkning – Landsjön
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2016 Hushållningssällskapet
LRF
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Dunkehallaån
Åtgärden är påbörjad Vatten och våtmarker 2018 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Musslebobäcken
Åtgärden är påbörjad Vatten och våtmarker Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Tabergsån
Åtgärden är påbörjad Vatten och våtmarker Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Storrödning i Ören
Åtgärden är påbörjad Vatten och våtmarker 2018 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Attarpsdammen
Åtgärden är påbörjad Vatten och våtmarker Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Vätterbäckarna – informationsbroschyr
Åtgärden är inte påbörjad Vatten och våtmarker 2018 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Djur och växter

Åtgärden är påbörjad
Naturvårdsprogram - uppdatering
Åtgärden är påbörjad Djur och växter Stadsbyggnadsnämnden

Stadsutveckling

Åtgärden är genomförd
Huskvarnaån
Åtgärden är genomförd Stadsutveckling 2014 Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

Åtgärden är genomförd
Vattenförsörjningsplan
Åtgärden är genomförd Vatten och avlopp 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Vatten- och avloppsplan
Åtgärden är påbörjad Vatten och avlopp 2018 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Vättern – informationsmaterial
Åtgärden är genomförd Vatten och avlopp 2016
Åtgärden är genomförd
Avlopp - fritidshusområden 2
Åtgärden är genomförd Vatten och avlopp 2017 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Överföring - Huskvarna ARV
Åtgärden är genomförd Vatten och avlopp 2015 Tekniska nämnden
Hållbarhetsmål GM.6
Senast ändrad: 2018-06-05