search
Sök
menu
Meny

Rent vatten och sanitet

Illustration; vattenglas

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Indikatorer

Övergödning vattendrag

IndikatorGM.6.1

Andel vattenprover (%) där halterna av fosfor och kväve visar mycket näringsrikt tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Trend: NyckeltalNyckeltal

Försurning i Nissans vattensystem

IndikatorGM.6.2

Försurning i Nissans vattensystem, andel prover (%) med låg motståndskraft.

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 17 %2019

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

IndikatorGM.6.3

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 0,64 %2020

Vattentäkter med vattenskyddsområde

IndikatorGM.6.4
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2017
Senaste värdet: 100 %2020

Sjöar med god ekologisk status

IndikatorGM.6.5

Andel sjöar med god ekologisk status

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet: 36 %2017

Vattendrag med god ekologisk status

IndikatorGM.6.6

Andel vattendrag med god ekologisk status

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet: 12 %2017

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

IndikatorGM.6.7

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet: 93 %2017
Hållbarhetsmål GM.6
Senast ändrad: 2022-01-07