search
Sök
menu
Meny

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

Med skyddsbehövande och deras anhöriga avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar. Personerna har bott i Sverige 4-6 år.

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Datakälla: STATIV från SCB via Kolada
Indikator GM.10.5
Senast ändrad: 2020-11-16
Globala hållbarhetsmål