search
Sök
menu
Meny

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS

Andel personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem.

Andel personer i daglig verksamhet LSS som får bestämma om saker som är viktiga

Datakälla: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning via Kolada
Indikator GM.10.4
Senast ändrad: 2020-11-16
Globala hållbarhetsmål