search
Sök
menu
Meny

Avsaknad av tillit

Resultaten är 4-årsmedelvärden hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor.

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra.

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) via Kolada
Indikator GM.10.2
Senast ändrad: 2020-11-16
Globala hållbarhetsmål