search
Sök
menu
Meny

Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Mål och åtgärder saknas ännu i Hållbarometern för detta målområde.

Indikatorer

Avsaknad av tillit

IndikatorGM.10.2

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2007
Senaste värdet: 30 %2018

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

IndikatorGM.10.5

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 65,1 %2018

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS

IndikatorGM.10.4

Andel personer i daglig verksamhet LSS som får bestämma om saker som är viktiga

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2017
Senaste värdet: 40 %2019
Hållbarhetsmål GM.10
Senast ändrad: 2020-11-16