search
Sök
menu
Meny

Invånare med fetma

Illustration; Skål med mat

Med fetma menas att personen har ett Body Mass Index (BMI) som är högre än 30. BMI baseras på ett visst förhållande mellan individers vikt och längd (kg/m²) och räknas ut genom vikt (i kg) dividerat med längd (m2) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå.

Andel invånare med fetma

Datakälla: Folkhälsomyndigheten samt Liv och Hälsa via Kolada
Indikator GM.2.1
Senast ändrad: 2022-01-05
Globala hållbarhetsmål