search
Sök
menu
Meny

MSC-märkt fisk och skaldjur

MSC är en förkortning av Marine Stewardship Council som är en internationell organisation som arbetar för miljömärkning av fisk och skaldjur. Miljömärket visar att fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats med minimal inverkan på havsmiljön. Märkningen tar dock ingen hänsyn till klimatpåverkan.

Andel MSC-märkt fisk och skaldjur i kommunal verksamhet i kg.

Datakälla: Jönköpings kommun
Indikator GM.14.1
Senast ändrad: 2021-07-02
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål