search
Sök
menu
Meny

Hav och marina resurser

Illustration; fisk i havet

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Jönköping har antagit flera lokala mål med koppling till det globala målet Hav och marina resurser. De lokala målen hittar du här:

Hållbarhetsmål GM.14
Senast ändrad: 2019-09-03