search
Sök
menu
Meny

Hav och marina resurser

Illustration; fisk i havet

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Nyckeltal

MSC-märkt fisk och skaldjur

IndikatorGM.14.1

Andel MSC-märkt fisk och skaldjur i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Hållbarhetsmål GM.14
Senast ändrad: 2018-05-07