search
Sök
menu
Meny

Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Friluftsliv

Åtgärden är genomförd
Mountainbikeled
Åtgärden är genomförd Friluftsliv 2015 Kultur- och fritidsnämnden
Åtgärden är genomförd
Ny mountainbikeslinga
Åtgärden är genomförd Friluftsliv 2017 Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Handlingsplan – hitta ut i naturen
Åtgärden är genomförd Friluftsliv 2016 Kultur- och fritidsnämnden
Åtgärden är genomförd
Kanotled - Tabergsån/ Lillån
Åtgärden är genomförd Friluftsliv 2015 Kultur- och fritidsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Skogsstigar - tillgänglighet
Åtgärden är påbörjad Friluftsliv Kultur- och fritidsnämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Huskvarnaåns gröna stråk med Lillån
Åtgärden är inte påbörjad Friluftsliv 2018 Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Analys – närhet till grönområden
Åtgärden är genomförd Friluftsliv 2017 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Utvecklat båtliv i Vättern
Åtgärden är påbörjad Friluftsliv 2018 Kultur- och fritidsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Friluftsliv – tillgänglighet vid nya projekt
Åtgärden är påbörjad Friluftsliv Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Tillfotskartan – promenadstråk i tätortsnära natur
Åtgärden är inte påbörjad Friluftsliv 2019 Kultur- och fritidsnämnden
Lisa Bergström
Åtgärden är påbörjad
Guidningar i naturen – nytt koncept
Åtgärden är påbörjad Friluftsliv Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Josefine Gustafsson
Åtgärden är genomförd
Rekreation - tillgänglighet
Åtgärden är genomförd Friluftsliv 2015 Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Gångplan
Åtgärden är inte påbörjad Friluftsliv 2020 Kommunstyrelsen

Buller

Åtgärden är påbörjad
Förskolor och skolor - buller
Åtgärden är påbörjad Buller Barn- och utbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Boendemiljöer
Åtgärden är påbörjad Buller Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Offentliga miljöer
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Buller Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är genomförd
Tysta områden - inventering
Åtgärden är genomförd Buller 2015 Stadsbyggnadsnämnden

Giftfri miljö

Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Nybyggnation och större ombyggnation
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Giftfri miljö Tekniska nämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Underhåll och reparation
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Giftfri miljö Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Förskolor och skolor
Åtgärden är påbörjad Giftfri miljö 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Åtgärden är genomförd
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 1
Åtgärden är genomförd Giftfri miljö 2017 Kommunstyrelsen
Åtgärden är genomförd
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 2
Åtgärden är genomförd Giftfri miljö 2017 Stadskontoret
Åtgärden är påbörjad
Fallskydd på lekplatser och konstgräs
Åtgärden är påbörjad Giftfri miljö Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Hållbarhetsmål GM.3
Senast ändrad: 2018-06-14