search
Sök
menu
Meny

Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Nyckeltal

Partiklar

IndikatorGM.3.1

Partiklar

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Partiklar - bakgrundsnivå

IndikatorGM.3.2

Partiklar - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006

Kvävedioxid

IndikatorGM.3.3

Kvävedioxid

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2008

Kvävedioxid - bakgrundsnivå

IndikatorGM.3.4

Kvävedioxid - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2006

Dubbdäcksanvändning

IndikatorGM.3.5

Andel fordon i centrala Jönköping som använder dubbdäck

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2009
Hållbarhetsmål GM.3
Senast ändrad: 2019-09-03