search
Sök
menu
Meny

Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Indikatorer

Partiklar

IndikatorGM.3.1

Partiklar

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 15,11 µg/m32018

Partiklar - bakgrundsnivå

IndikatorGM.3.2

Partiklar - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 15,75 µg/m32018

Kvävedioxid

IndikatorGM.3.3

Kvävedioxid

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 21,9 µg/m32018

Kvävedioxid - bakgrundsnivå

IndikatorGM.3.4

Kvävedioxid - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 16 µg/m32010

Dubbdäcksanvändning

IndikatorGM.3.5

Andel fordon i centrala Jönköping som använder dubbdäck

Trend: NyckeltalNyckeltal
Senaste värdet: 62 %2016
Hållbarhetsmål GM.3
Senast ändrad: 2019-12-12