search
Sök
menu
Meny

Hållbara städer och samhällen

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Luft

Kvävedioxid - bakgrundsnivå

IndikatorGM.11.12 Kvävedioxid - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2006

Kvävedioxid - Kungsgatan

IndikatorGM.11.11 Kvävedioxid - Kungsgatan
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2008

Partiklar - bakgrundsnivå

IndikatorGM.11.14 Partiklar - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006

Partiklar - Barnarpsgatan

IndikatorGM.11.13 Partiklar - Barnarpsgatan
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Dubbdäcksanvändning

IndikatorGM.11.6 Andel fordon i centrala Jönköping som använder dubbdäck
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2009

Stadsutveckling

Stadsutbredning

IndikatorGM.11.17 Stadsutbredning - tätorter

Förtätning - tätorter

IndikatorGM.11.8
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

Förtätning - nybyggnation

IndikatorGM.11.7 Andel nya bostäder i förtätnings/omvandlingsområden i förhållande till totala antalet nya bostäder.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

Infrastruktur för trafik

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorGM.11.15 Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Persontåg - dygn

IndikatorGM.11.16 Antal persontåg per dygn

Attraktiv kollektivtrafik

IndikatorGM.11.1 Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorGM.11.9 Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Kollektivtrafikresor

IndikatorGM.11.10 Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Transporter

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorGM.11.5 Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorGM.11.19 Andel förnybar energi i transportsektorn.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Avfall

Avfall - energiutvinning

IndikatorGM.11.2 Mängd av olika avfallsslag där energin används genom förbränning.
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Avfall - materialåtervinning

IndikatorGM.11.3 Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns.
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Avfallsmängd per invånare

IndikatorGM.11.4
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Farligt avfall

IndikatorGM.11.18 Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013
Hållbarhetsmål GM.11
Senast ändrad: 2018-06-20