search
Sök
menu
Meny

Övriga metaller från ARV

Nyckeltalet beskriver det totala utsläppet av övriga metaller (Cr, Cd, Hg, Pb) från de kommunala avloppsreningsverken Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Utsläpp av övriga metaller från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Datakälla: Jönköpings kommun
Indikator GM.12.19
Senast ändrad: 2020-03-30
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål