search
Sök
menu
Meny

Miljöledningssystem

Antalet företag i kommunen som är certifierade enligt ISO 14001 har ökat stadigt äen om en tillbakagång kan konstateras 2017. Det ökande antalet certifierade verksamheter bidrar förhoppningsvis till att produktionen i kommunen i allt större utsträckning sker på ett hållbart sätt.

Antal arbetsställen i Jönköpings kommun som är certiferade enligt ISO 14001.

Datakälla: www.certifiering.nu

Kommentar

I Jönköpings kommun finns många företag. För att aktivt arbeta med miljöfrågorna i ett företag utgör miljöstyrning ett viktigt instrument. I större företag och tillverkande industri används ofta ISO 14001, en internationell miljöledningsstandard.
Före 2010 redovisades inga verksamheter som hade huvudkontor utanför kommunen. Om ett företag nu har flera anläggningar inom kommunen redovisas varje anläggning för sig. Det innebär alltså att antalet som redovisas i statistiken har ökat av båda dessa skäl.

Indikator GM.12.9
Senast ändrad: 2018-04-04
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden