search
Sök
menu
Meny

Miljödiplomerade verksamheter

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem som Jönköpings kommun erbjuder och som lämpar sig för mindre företag, tjänsteföretag och offentliga verksamheter. Miljödiplomering underlättar miljöarbetet för verksamheten och till stöd har man bland annat en checklista med olika punkter som man ska uppfylla. En extern revision görs för att bli godkänd och diplomeringen gäller i ett års tid varefter man får förnya sitt diplom med en ny revision.

Antal miljödiplomerade företag/organisationer samt antal som arbetar för att bli miljödiplomerade.

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Anledningar till svagt resultat:
Många som släpar efter med sina diplom under 2017

2016: Fortsatta sammanslagningar och andra faktorer av verksamheter i kommunen (ca 5 diplom)
Satsar på ISO 14001 (cirka 4 diplom färre är kopplat till detta)

Antal anställda med miljödiplom 2017 var 3959 personer.
Antal anställda med miljödiplom 2016 var 5010 personer.
Antal anställda med miljödiplom 2015 var 5468 personer.
Antal anställda med miljödiplom 2014 var 5496 personer.

Indikator GM.12.8
Senast ändrad: 2018-04-04
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden