search
Sök
menu
Meny

Miljödiplomerade kommunala verksamheter

I Program för hållbar utveckling - miljö finns mål att andelen kommunanställda som omfattas av miljödiplom (undantaget skolor och förskolor) ska uppgå till minst 75 % 2020.

Andel kommunanställda (årsarbetare) som omfattas av miljödiplom (exkl. skolor och förskolor).

Kommentar

Huvudanledningen till att andelen minskat kraftigt 2016 och 2017 är förvaltningssammanslagningar och ny personal som bidragit till ett avstannande arbete. Socialförvaltningen arbetar dock med att föra in miljödiplomeringen i sitt ledningssystem med målsättning att kunna miljödiplomera hela förvaltningen.

Indikator GM.12.7
Senast ändrad: 2018-04-04
Kontakt: