search
Sök
menu
Meny

Miljöcertifierade skolor och förskolor

Kommunen har som mål att 50 % av skolorna i kommunen ska ha någon form av miljöcertifiering senast 2020. En miljöcertifiering är ett intyg på att förskolan eller skolan arbetar aktivt för en hållbar utveckling inom miljöområdet.
Stiftelsen Håll Sverige Rent erbjuder ett system som kallas Grön Flagg. Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl undervisning som daglig drift. Med mål och aktiviteter som skolan/förskolan själv bestämmer blir det lätt att lyckas och utvecklas.
Skola för hållbar utveckling är en annan nationell utmärkelse för förskolor och skolor som tillkom 2004 och ersatte den tidigare utmärkelsen Miljöskola. En Skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling och integrerar arbetet i undervisningen. De verksamheter som uppvisar kontinuitet i detta arbete med tydlig koppling till styrdokumenten uppfyller också kraven för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.
Miljödiplomering är ett gediget men ändå enkelt miljöledningsystem som verksamheten kan bygga upp sitt systematiska miljöarbete runt.

Miljöcertifierade skolor och förskolor

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Siffrorna visar hur det såg ut i december 2019.
Under 2019 har andelen certifierade skolor och förskolor sjunkit markant, men information från Grön Flagg säger att det beror på att anslutna förskolor och skolor har valt att ta ett uppehåll i 12 månader - inte att de har gått ur certifieringen.
En trolig anledning till att de valt att göra uppehåll är att det var osäkert hur finansieringen skulle bli för 2020 - om de skulle betala själva eller om vi betalar från centralt håll. Vi kommer att betala från centralt håll för 2020, så förhoppningsvis går siffrorna upp igen under året.
Vi kommer under våren 2020 att lobba för en ökad anslutning till Grön flagg och då särskilt till de teman som handlar om nedskräpning och kemikalier.

Indikator GM.12.6
Senast ändrad: 2020-03-31
Kontakt: