search
Sök
menu
Meny

Fosfor i slam som återanvänds

Huvuddelen av slammet från våra avloppsreningsverk har använts på åkermark eller som anläggningsjord under de senaste åren vilket är positivt. Övriga slammängder har gått till förbränning eller deponering. Huvudanledningen till att en stor mängd förbrändes 2013 är att tre rötkammare på Huskvarna avloppsreningsverk tömdes och rengjordes.
Från och med 2010 produceras även en jordförbättringsprodukt som kallas biogödsel där matavfall används som råvara. Dessa mängder ingår inte i nyckeltalet.

Andel fosfor i slam som återanvänds.

Mätområde Datum Värde (%)

0

Åkermark

2003

0,0

1

Åkermark

2004

6,9

2

Åkermark

2005

0,0

3

Åkermark

2006

54

4

Åkermark

2007

77

5

Åkermark

2008

93

6

Åkermark

2009

96

7

Åkermark

2010

73

8

Åkermark

2011

90

9

Åkermark

2012

77

10

Åkermark

2013

62

11

Åkermark

2014

97

12

Åkermark

2015

92

13

Åkermark

2016

71

14

Åkermark

2017

74

15

Åkermark

2018

100

16

Åkermark

2019

90

17

Anläggningsjord

2003

7,9

18

Anläggningsjord

2004

9,8

19

Anläggningsjord

2005

41

20

Anläggningsjord

2006

27

21

Anläggningsjord

2007

23

22

Anläggningsjord

2008

5,0

23

Anläggningsjord

2009

4,0

24

Anläggningsjord

2010

4,7

25

Anläggningsjord

2011

0,2

26

Anläggningsjord

2012

16

27

Anläggningsjord

2013

0,0

28

Anläggningsjord

2014

0,0

29

Anläggningsjord

2016

28

30

Anläggningsjord

2017

26

31

Anläggningsjord

2018

0,0

32

Anläggningsjord

2019

0,0

33

Sluttäckning

2003

43

34

Sluttäckning

2004

83

35

Sluttäckning

2005

59

36

Sluttäckning

2006

19

37

Sluttäckning

2007

0,0

38

Sluttäckning

2008

2,2

39

Sluttäckning

2009

0,0

40

Sluttäckning

2010

6,7

41

Sluttäckning

2011

0,0

42

Sluttäckning

2012

0,0

43

Sluttäckning

2013

0,0

44

Sluttäckning

2014

0,0

45

Sluttäckning

2017

0,0

46

Sluttäckning

2018

0,0

47

Sluttäckning

2019

10

48

Deponering

2003

49

49

Deponering

2004

2,5

50

Deponering

2014

0,0

51

Deponering

2017

0,0

52

Deponering

2018

0,0

53

Deponering

2019

0,0

54

Förbränning

2010

16

55

Förbränning

2011

9,9

56

Förbränning

2012

7,0

57

Förbränning

2013

38

58

Förbränning

2014

1,8

59

Förbränning

2015

7,9

60

Förbränning

2016

0,8

61

Förbränning

2017

0,0

62

Förbränning

2018

0,0

63

Förbränning

2019

0,0

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Vid avloppsreningsprocessen avskiljs slam ur avloppsvattnet. Slammet rötas och genom rötningen produceras biogas genom en naturlig nedbrytningsprocess. Det rötade slammet/matavfallet innehåller näringsämnen som fosfor och kväve och används idag allt mer som växtnäring på åkermark, vilket minskar behovet av konstgödsel. Produktion av konstgödsel är en energikrävande process och innebär brytning av råfosfat ur berggrunden. Råfosfat är en ändlig resurs och det finns risk för tillgångarna i framtiden tar slut vilket gör det viktigt att återföra fosforn från avloppsvattnet/matavfallet till åkermarken.

Indikator GM.12.4
Senast ändrad: 2020-03-30
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål