search
Sök
menu
Meny

Cu, Zn och Ni från ARV

Nyckeltalet beskriver det totala utsläppet av koppar, zink och nickel från de kommunala avloppsreningsverken Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Utsläpp av Cu, Zn och Ni från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Indikator GM.12.20
Senast ändrad: 2020-03-25
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål