search
Sök
menu
Meny

Avfallsmängd per invånare

Avfallsmängderna har ökat kraftigt under 2000-talet även om mängderna sjunkit något jämfört med toppnoteringen 2007. Stora avfallsmängder indikerar bristande resurshushållning och hög konsumtion. Energiutvinningen har de senaste åren sjunkit något till förmån för materialåtervinningen som haft en uppåtgående trend. Det är i enlighet med avfallstrappan i första hand önskvärt att den totala avfallsmängden minskar och i andra hand att andelen materialåtervinning ökar ytterligare.

Avfallsmängd per invånare

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Produktion och konsumtion av varor och tjänster genererar avfall. Den totala avfallsmängden kan således utgöra en indikation på omfattningen av vår konsumtion och därmed ett grovt mått på vår resurshushållning.

Indikator GM.12.3
Senast ändrad: 2020-03-30
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål