search
Sök
menu
Meny

Hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Giftfri miljö

0

Pågående enligt plan
Rutiner - hantering av kemiska produkter

Pågående enligt plan

Giftfri miljö

2020

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Giftfri miljö

1

Genomfört enligt plan
Kemikalieplan – uppdatering

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Giftfri miljö

2

Genomfört enligt plan
Kemikalier - kartläggning och åtgärdsutredning

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2016

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Giftfri miljö

4

Genomfört enligt plan
Information och påverkan på aktörer

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2017

Kommunstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Giftfri miljö

5

Pågående med avvikelse
IT-verktyg för kemiska produkter

Pågående med avvikelse

Giftfri miljö

2019

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Giftfri miljö

6

Pågående enligt plan
Förskolor och skolor

Pågående enligt plan

Giftfri miljö

2020

Barn- och utbildningsnämnden

Giftfri miljö

7

Genomfört enligt plan
Nybyggnation och större ombyggnation

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2019

Tekniska nämnden

Giftfri miljö

8

Genomfört enligt plan
Underhåll och reparation

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2019

Tekniska nämnden

Giftfri miljö

9

Pågående med avvikelse
Fallskydd på lekplatser och konstgräs

Pågående med avvikelse

Giftfri miljö

2019

Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Giftfri miljö

10

Pågående med avvikelse
Pågående verksamheter - riskklassning

Pågående med avvikelse

Giftfri miljö

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Giftfri miljö

11

Pågående enligt plan
Pågående verksamheter - undersökningar

Pågående enligt plan

Giftfri miljö

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Giftfri miljö

12

Genomfört enligt plan
Avslutade verksamheter - ansvarsutredningar

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Giftfri miljö

13

Genomfört enligt plan
Avslutade verksamheter – undersökningar

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Giftfri miljö

14

Genomfört enligt plan
Avslutade verksamheter – saneringar

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Giftfri miljö

15

Genomfört enligt plan
Utredning - prioriterade nedlagda deponier

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2019

Tekniska nämnden

Giftfri miljö

16

Genomfört enligt plan
Utredning – övriga nedlagda deponier

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2019

Tekniska nämnden

Giftfri miljö

18

Genomfört enligt plan
Mikroplast*

Genomfört enligt plan

Giftfri miljö

2018

Länsstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden, Örebro Universitet

Stadsutveckling

19

Genomfört enligt plan
Riktlinjer för byggande i egen regi

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2017

Tekniska nämnden

Produktion

20

Genomfört enligt plan
Miljödiplomering av event

Genomfört enligt plan

Produktion

2017

Destination Jönköping, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Konsumtion

21

Pågående enligt plan
Kommunikationsplan - Hållbar livsstil

Pågående enligt plan

Konsumtion

2020

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, June Avfall & Miljö AB, Jönköping Energi AB, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Konsumtion

22

Ej påbörjat
Minskad användning av engångshandskar

Ej påbörjat

Konsumtion

2021

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Konsumtion

23

Pågående enligt plan
Konsumentstöd för hållbar konsumtion

Pågående enligt plan

Konsumtion

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Konsumtion

24

Genomfört enligt plan
Gröna obligationer

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2016

Kommunstyrelsen

Konsumtion

25

Genomfört enligt plan
Referensgrupper för upphandlingar

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2019

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Konsumtion

26

Genomfört enligt plan
Utredning inför innovationsupphandling

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2019

Kommunstyrelsen

Konsumtion

27

Genomfört enligt plan
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 1

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2017

Kommunstyrelsen

Konsumtion

28

Genomfört enligt plan
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 2

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2017

Stadskontoret

Konsumtion

29

Genomfört enligt plan
Kommunala kaféer

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Avfall

30

Pågående enligt plan
Minska mängden mat- och restavfall

Pågående enligt plan

Avfall

2022

June Avfall & Miljö AB

Avfall

31

Pågående enligt plan
Mer materialåtervinning och återanvändning

Pågående enligt plan

Avfall

2021

June Avfall & Miljö AB

Avfall

32

Genomfört enligt plan
Mindre avfallsmängd 2

Genomfört enligt plan

Avfall

2018

June Avfall & Miljö AB

Avfall

33

Genomfört enligt plan
Visualisering av avfallsmängder

Genomfört enligt plan

Avfall

2017

June Avfall & Miljö AB

Avfall

34

Genomfört enligt plan
Fritidsbanken

Genomfört enligt plan

Avfall

2019

Bostads AB Vätterhem, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Avfall

35

Genomfört enligt plan
Samordnad återbruksdistribution - förstudie

Genomfört enligt plan

Avfall

2018

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Avfall

36

Genomfört enligt plan
Nya sortergårdar

Genomfört enligt plan

Avfall

2016

June Avfall & Miljö AB

Avfall

37

Genomfört enligt plan
Textilinsamlingskampanj

Genomfört enligt plan

Avfall

2017

June Avfall & Miljö AB

Avfall

38

Pågående enligt plan
Hållbarhetsprogram – Logpoint

Pågående enligt plan

Avfall

2019

Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB

Avfall

39

Ej påbörjat
Bättre källsortering hos föreningar

Ej påbörjat

Avfall

2020

June Avfall & Miljö AB, Kultur- och fritidsnämnden

Avfall

40

Genomfört enligt plan
Inventering – industriområden

Genomfört enligt plan

Avfall

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Avfall

41

Genomfört enligt plan
Information – golvskurvatten

Genomfört enligt plan

Avfall

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Hållbarhetsmål GM.12
Senast ändrad: 2020-04-03