search
Sök
menu
Meny

Hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Giftfri miljö

Åtgärden är påbörjad
Kemikalieplan – uppdatering
Åtgärden är påbörjad Giftfri miljö Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Kemikalier - kartläggning och åtgärdsutredning
Åtgärden är genomförd Giftfri miljö 2016 Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Äldrenämnden
Åtgärden är påbörjad
Information och påverkan på aktörer
Åtgärden är påbörjad Giftfri miljö Kommunstyrelsen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
IT-verktyg för kemiska produkter
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Giftfri miljö Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Äldrenämnden
Åtgärden är påbörjad
Förskolor och skolor
Åtgärden är påbörjad Giftfri miljö 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Nybyggnation och större ombyggnation
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Giftfri miljö Tekniska nämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Underhåll och reparation
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Giftfri miljö Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Fallskydd på lekplatser och konstgräs
Åtgärden är påbörjad Giftfri miljö Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Pågående verksamheter - riskklassning
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Giftfri miljö Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Pågående verksamheter - undersökningar
Åtgärden är påbörjad Giftfri miljö Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Avslutade verksamheter - ansvarsutredningar
Åtgärden är påbörjad Giftfri miljö Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Avslutade verksamheter – undersökningar
Åtgärden är påbörjad Giftfri miljö Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Avslutade verksamheter – saneringar
Åtgärden är påbörjad Giftfri miljö Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Utredning - prioriterade nedlagda deponier
Åtgärden är påbörjad Giftfri miljö Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Utredning – övriga nedlagda deponier
Åtgärden är påbörjad Giftfri miljö Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Mikroplast*
Åtgärden är genomförd Giftfri miljö 2017 Länsstyrelsen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Örebro Universitet

Stadsutveckling

Åtgärden är genomförd
Riktlinjer för byggande i egen regi
Åtgärden är genomförd Stadsutveckling 2017 Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

Åtgärden är genomförd
Simsholmens avloppsreningsverk
Åtgärden är genomförd Vatten och avlopp 2014 Tekniska nämnden

Produktion

Åtgärden är genomförd
Miljödiplomering - rådhuset
Åtgärden är genomförd Produktion 2015 Kommunstyrelsen
Åtgärden är genomförd
Miljödiplomering - utbildningsförvaltningen
Åtgärden är genomförd Produktion 2014 Barn- och utbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Åtgärden är genomförd
Miljödiplomering av event
Åtgärden är genomförd Produktion 2017 Destination Jönköping
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Den gröna tråden
Åtgärden är genomförd Produktion 2014 Barn- och utbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Konsumtion

Åtgärden är påbörjad
Konsumentstöd för hållbar konsumtion
Åtgärden är påbörjad Konsumtion Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Gröna obligationer
Åtgärden är genomförd Konsumtion 2016 Kommunstyrelsen
Åtgärden är inte påbörjad
Referensgrupper för upphandlingar
Åtgärden är inte påbörjad Konsumtion Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Äldrenämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Utredning inför innovationsupphandling
Åtgärden är inte påbörjad Konsumtion Kommunstyrelsen
Åtgärden är genomförd
Miljöutbildning – beställare
Åtgärden är genomförd Konsumtion 2015 Kommunstyrelsen
Åtgärden är genomförd
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 1
Åtgärden är genomförd Konsumtion 2017 Kommunstyrelsen
Åtgärden är genomförd
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 2
Åtgärden är genomförd Konsumtion 2017 Stadskontoret
Åtgärden är genomförd
Kommunala kaféer
Åtgärden är genomförd Konsumtion 2018 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Avfall

Åtgärden är genomförd
Minskade avfallsmängder 1
Åtgärden är genomförd Avfall 2017 June Avfall & Miljö AB
Åtgärden är inte påbörjad
Mindre avfallsmängd 2
Åtgärden är inte påbörjad Avfall June Avfall & Miljö AB
Åtgärden är genomförd
Visualisering av avfallsmängder
Åtgärden är genomförd Avfall 2017 June Avfall & Miljö AB
Åtgärden är påbörjad
Fritidsbanken
Åtgärden är påbörjad Avfall 2019 Bostads AB Vätterhem
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Samordnad återbruksdistribution - förstudie
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Avfall Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Åtgärden är genomförd
Nya sortergårdar
Åtgärden är genomförd Avfall 2016 June Avfall & Miljö AB
Åtgärden är genomförd
Textilinsamlingskampanj
Åtgärden är genomförd Avfall 2017 June Avfall & Miljö AB
Hållbarhetsmål GM.12
Senast ändrad: 2018-06-15