search
Sök
menu
Meny

Hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vatten och avlopp

Cu och Zn från ARV

IndikatorGM.12.20

Utsläpp av Cu, Zn och Ni från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Övriga metaller från ARV

IndikatorGM.12.19

Utsläpp av övriga metaller från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Produktion

Ekologisk åker-/betesmark

IndikatorGM.12.5

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Miljöcertifierade skolor och förskolor

IndikatorGM.12.6
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009

Miljödiplomerade kommunala verksamheter

IndikatorGM.12.7

Andel kommunanställda (årsarbetare) som omfattas av miljödiplom (exkl. skolor och förskolor).

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2010

Miljödiplomerade verksamheter

IndikatorGM.12.8

Antal miljödiplomerade företag/organisationer samt antal som arbetar för att bli miljödiplomerade.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012

Miljöledningssystem

IndikatorGM.12.9

Antal arbetsställen i Jönköpings kommun som är certiferade enligt ISO 14001.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

Konsumtion

Ekologiska livsmedel

IndikatorGM.12.1

Andel ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kronor.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010

MSC-märkt fisk och skaldjur

IndikatorGM.12.17

Andel MSC-märkt fisk och skaldjur i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

Svenska livsmedel

IndikatorGM.12.18

Andel svenska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

Livsmedelstyper

IndikatorGM.12.16

Andel olika livsmedelstyper av totala livsmedelsinköp i kommunal verksamhet i kg.

Livsmedel - total klimatpåverkan

IndikatorGM.12.15

Total klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (ton CO2-ekvivalenter )

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015

Livsmedel - specifik klimatpåverkan

IndikatorGM.12.14

Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2015

Köttkonsumtion

IndikatorGM.12.13

Andel olika köttslag av total inköpt mängd kött i kommunal verksamhet i kg.

Avfall

Avfallsmängd per invånare

IndikatorGM.12.3
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Avfall - materialåtervinning

IndikatorGM.12.2

Mängd av olika avfallsslag där materialet återvinns.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Farligt avfall

IndikatorGM.12.10

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013

Fosfor i slam som återanvänds

IndikatorGM.12.4

Andel fosfor i slam som återanvänds.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2010

Föroreningar i slam - kadmium, kvicksilver, PAH, PCB

IndikatorGM.12.11

Halt kadmium, kvicksilver, PAH och PCB i slam.

Föroreningar i slam - bly och nonylfenol

IndikatorGM.12.12

Halt bly och nonylfenol i slam.

Hållbarhetsmål GM.12
Senast ändrad: 2018-06-15