search
Sök
menu
Meny

Persontåg - dygn

Tågtransporter är mycket effektiva från energi- och klimatsynpunkt. Tåget har även hög komfort och är ett attraktivt resalternativ. Det är därför viktigt att tågtransporterna i regionen kan utvecklas. Som framgår av diagrammet har de olika sträckorna haft olika utveckling.

Antal persontåg per dygn

Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Total

2007

103

1

Total

2008

103

2

Total

2009

103

3

Total

2010

103

4

Total

2011

120

5

Total

2012

126

6

Total

2013

131

7

Total

2014

130

8

Total

2015

133

9

Total

2016

132

10

Total

2017

137

11

Total

2018

139

12

Total

2019

130

13

Jönköping - Falköping

2007

33

14

Jönköping - Falköping

2008

33

15

Jönköping - Falköping

2009

33

16

Jönköping - Falköping

2010

33

17

Jönköping - Falköping

2011

35

18

Jönköping - Falköping

2012

34

19

Jönköping - Falköping

2013

35

20

Jönköping - Falköping

2014

35

21

Jönköping - Falköping

2015

35

22

Jönköping - Falköping

2016

36

23

Jönköping - Falköping

2017

36

24

Jönköping - Falköping

2018

39

25

Jönköping - Falköping

2019

36

26

Jönköping- Nässjö

2007

48

27

Jönköping- Nässjö

2008

48

28

Jönköping- Nässjö

2009

48

29

Jönköping- Nässjö

2010

48

30

Jönköping- Nässjö

2011

65

31

Jönköping- Nässjö

2012

69

32

Jönköping- Nässjö

2013

74

33

Jönköping- Nässjö

2014

73

34

Jönköping- Nässjö

2015

75

35

Jönköping- Nässjö

2016

73

36

Jönköping- Nässjö

2017

77

37

Jönköping- Nässjö

2018

77

38

Jönköping- Nässjö

2019

67

39

Jönköping - Värnamo

2007

22

40

Jönköping - Värnamo

2008

22

41

Jönköping - Värnamo

2009

22

42

Jönköping - Värnamo

2010

22

43

Jönköping - Värnamo

2011

20

44

Jönköping - Värnamo

2012

23

45

Jönköping - Värnamo

2013

22

46

Jönköping - Värnamo

2014

22

47

Jönköping - Värnamo

2015

23

48

Jönköping - Värnamo

2016

23

49

Jönköping - Värnamo

2017

24

50

Jönköping - Värnamo

2018

23

51

Jönköping - Värnamo

2019

27

Datakälla: Trafikverket
Indikator GM.9.4
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: