search
Sök
menu
Meny

Persontåg - dygn

Tågtransporter är mycket effektiva från energi- och klimatsynpunkt. Tåget har även hög komfort och är ett attraktivt resalternativ. Det är därför viktigt att tågtransporterna i regionen kan utvecklas. Som framgår av diagrammet har de olika sträckorna haft olika utveckling.

Antal persontåg per dygn

Persontågsträckor Senaste värdet (stycken) Datum

0

Jönköping - Falköping

 36

2019

1

Jönköping- Nässjö

 67

2019

2

Jönköping - Värnamo

 27

2019

3

Total

 130

2019

Datakälla: Trafikverket
Indikator GM.9.4
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: