search
Sök
menu
Meny

Persontåg - dimensionerande 2 h

Tågtransporter är mycket effektiva från energi- och klimatsynpunkt. Tåget har även hög komfort och är ett attraktivt resalternativ. Det är därför viktigt att tågtransporterna i regionen kan utvecklas. Detta gäller särskilt i högstrafik (dimensionernade 2 h-period). Som framgår av diagrammet har de olika sträckorna haft olika utveckling.

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Total

2007

14

1

Total

2008

14

2

Total

2009

15

3

Total

2010

15

4

Total

2011

18

5

Total

2012

20

6

Total

2013

17

7

Total

2014

19

8

Total

2015

21

9

Total

2016

20

10

Total

2017

21

11

Total

2018

22

12

Total

2019

22

13

Jönköping - Falköping

2007

4

14

Jönköping - Falköping

2008

4

15

Jönköping - Falköping

2009

5

16

Jönköping - Falköping

2010

5

17

Jönköping - Falköping

2011

6

18

Jönköping - Falköping

2012

6

19

Jönköping - Falköping

2013

5

20

Jönköping - Falköping

2014

5

21

Jönköping - Falköping

2015

6

22

Jönköping - Falköping

2016

4

23

Jönköping - Falköping

2017

7

24

Jönköping - Falköping

2018

7

25

Jönköping - Falköping

2019

7

26

Jönköping- Nässjö

2007

6

27

Jönköping- Nässjö

2008

6

28

Jönköping- Nässjö

2009

6

29

Jönköping- Nässjö

2010

6

30

Jönköping- Nässjö

2011

8

31

Jönköping- Nässjö

2012

10

32

Jönköping- Nässjö

2013

9

33

Jönköping- Nässjö

2014

10

34

Jönköping- Nässjö

2015

11

35

Jönköping- Nässjö

2016

12

36

Jönköping- Nässjö

2017

10

37

Jönköping- Nässjö

2018

11

38

Jönköping- Nässjö

2019

10

39

Jönköping - Värnamo

2007

4

40

Jönköping - Värnamo

2008

4

41

Jönköping - Värnamo

2009

4

42

Jönköping - Värnamo

2010

4

43

Jönköping - Värnamo

2011

4

44

Jönköping - Värnamo

2012

4

45

Jönköping - Värnamo

2013

3

46

Jönköping - Värnamo

2014

4

47

Jönköping - Värnamo

2015

4

48

Jönköping - Värnamo

2016

4

49

Jönköping - Värnamo

2017

4

50

Jönköping - Värnamo

2018

4

51

Jönköping - Värnamo

2019

5

Datakälla: Trafikverket
Indikator GM.9.3
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: