search
Sök
menu
Meny

Persontåg - dimensionerande 2 h

Tågtransporter är mycket effektiva från energi- och klimatsynpunkt. Tåget har även hög komfort och är ett attraktivt resalternativ. Det är därför viktigt att tågtransporterna i regionen kan utvecklas. Detta gäller särskilt i högstrafik (dimensionernade 2 h-period). Som framgår av diagrammet har de olika sträckorna haft olika utveckling.

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Persontågsträckor Senaste värdet (stycken) Datum

0

Jönköping - Falköping

 7

2019

1

Jönköping- Nässjö

 10

2019

2

Jönköping - Värnamo

 5

2019

3

Total

 22

2019

Datakälla: Trafikverket
Indikator GM.9.3
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: