search
Sök
menu
Meny

Ny hållplats vid A6

Jönköpings kommun ska verka för att en ny hållplats byggs på Jönköpingsbanan vid A6, genom att arbeta för att objektet ingår i nästa Nationella plan för transportsystemet.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Åtgärden genomförs tillsammans med Trafikverket. Under 2016 har en åtgärdsvalsstudiegenomförts som belyser denna hållplats.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Åtgärden genomförs av Trafikverket, tidplanen beror på prioriteringen inom den regionala planen.
Motivering/miljöeffekt:
Åtgärden bidrar till att orterna och kommunerna längs med Jönköpingsbanan får en kortare och mer effektiv koppling till A6 och Ryhov.
Finansiering:
Åtgärden finansieras via regional plan.

Kommentar

Åtgärden är beroende av både ett eventuellt triangelspår mellan Vaggerydsbanan och Jönköpingsbanan samt en eventuell förbindelse från A6 till E4, varför tidpunkt för genomförande är osäker.
Åtgärden finns inte med i förslag till Regional eller Nationell plan.

Uppdrag GM.9.9
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt: